The Energy

ร่วมหุ้น ร่วมลงทุน ร่วมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ ร่วมเป็นสมาชิกนักธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ICE

 

 โครงการพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก โครงการพลังงานอุณหภูมิ    

        ท่าน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในโครงการนี้กับเราได้  โครงการนี้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไทย
เพื่อพัฒนา และปฏิรูประบบพลังงานของประเทศไทยให้มีพลังงานทดแทนใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด
อีกทั้งโครงการนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากพระองค์ท่านเป็นบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย
และยังเป็น บิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

 Akesirikul & Trinity Group ขอน้อมนำพระราชดำริ ในเรื่องของพลังงานทดแทน
ของในหลวงที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อทุกคนจะไม่ประสบกับการขาดแคลนพลังงาน

ข้าพระพุทธเจ้า Akesirikul & Trinity Group  ขอเจริญรอยตามใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์
ด้วยการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ในโครงการพลังงานทดแทนใหม่ของประเทศไทย
โครงการพลังงานอุณหภูมิ Organ Rankine Cycle

โครงการพลังงานอุณหภูมิ ได้จัดตั้ง บริษัท Trinity Energy  และ ศูนย์วิวัฒนาการพลังงาน ICE  เพื่อพัฒนา พลังงานทดแทนใหม่ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
กิจการด้านพลังงานทดแทน ที่ปราศจากมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกให้เย็นลง หยุดภาวะโลกร้อน

ท่านสามารถร่วมลงทุนกับเรา
ธุรกิจพลังงานทดแทนใหม่ และ โครงการเทคโนโลยีการทำความเย็นในระบบพลังงานอุณหภูมิ
ซึ่งเราทำการจัดตั้งบริษัทขึ้น ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ
บริษัทเหล่านี้จะได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จากบริษัท Trinity Energy ในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานอุณหภูมิ
เราขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมทำธุรกิจกับเรา  หรือเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทของเรา
หรือท่านต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการวิวัฒนาการพลังงานทดแทนใหม่ของเรา เพื่อประโยชน์ของท่าน และประเทศชาติ

ติดต่อสนับสนุนโครงการที่  คุณ เอกพันธุ์ ธีรกุล   กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Trinity Energy จำกัด  Home Office เลขที่  22 ลาดพร้าว 65 ถนนลาดพร้าว บางกะปิ โทร 02 538 5660 - 081 447 2678


      

 

Copyright © 2008 By Akesirikul   Start  www.theenergy.biz 3 January 08