พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยี By Akesirikul

ร่วมหุ้น ร่วมลงทุน ร่วมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ ร่วมเป็นสมาชิกนักธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก

 โครงการพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก โครงการพลังงานอุณหภูมิ    

        ท่าน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในโครงการนี้กับเราได้  โครงการนี้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไทย
เพื่อพัฒนา และปฏิรูประบบพลังงานของประเทศไทยให้มีพลังงานทดแทนใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด
อีกทั้งโครงการนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากพระองค์ท่านเป็นบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย
และยังเป็น บิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

 Akesirikul & Trinity Group ขอน้อมนำพระราชดำริ ในเรื่องของพลังงานทดแทน
ของในหลวงที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อทุกคนจะไม่ประสบกับการขาดแคลนพลังงาน

ข้าพระพุทธเจ้า Akesirikul & Trinity Group  ขอเจริญรอยตามใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์
ด้วยการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ในโครงการพลังงานทดแทนใหม่ของประเทศไทย
โครงการพลังงานอุณหภูมิ Organ Rankine Cycle

โครงการพลังงานอุณหภูมิ ได้จัดตั้ง บริษัท Trinity Energy  และ ศูนย์วิวัฒนาการพลังงาน ICE  เพื่อพัฒนา พลังงานทดแทนใหม่ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
กิจการด้านพลังงานทดแทน ที่ปราศจากมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกให้เย็นลง หยุดภาวะโลกร้อน

ท่านสามารถร่วมลงทุนกับเรา
ธุรกิจพลังงานทดแทนใหม่ และ โครงการเทคโนโลยีการทำความเย็นในระบบพลังงานอุณหภูมิ
ซึ่งเราทำการจัดตั้งบริษัทขึ้น ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ

เราขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมทำธุรกิจกับเรา  หรือเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทของเรา
หรือท่านต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการวิวัฒนาการพลังงานทดแทนใหม่ของเรา เพื่อประโยชน์ของท่าน และประเทศชาติ

ติดต่อสนับสนุนโครงการที่  คุณ เอกสิริ ธีรกุล  เจ้าของผู้ออกแบบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
 Home Office เลขที่  22 ลาดพร้าว 65 ถนนลาดพร้าว บางกะปิ โทร - 081 447 2678


      

 

Copyright © 2008 By Akesirikul   Start  www.theenergy.biz 3 January 08